Direct naar de inhoud.

Mantelzorgondersteuning

Lettergrootte: AAA

Mantelzorgondersteuning

Als u langdurig en intensief voor een partner, ouder, kind, vriend of familielid zorgt dan heeft u misschien de behoefte om een paar dagen deze zorg niet te hebben. Het is dan fijn als iemand uit uw eigen netwerk tijdelijk de zorg kan overnemen. Als er niemand in uw netwerk is die dit voor u kan doen, zijn er verschillende andere manieren om de zorg tijdelijk van u over te nemen. Die staan hieronder genoemd.

Weet u niet zo goed welke vorm van mantelzorgondersteuning voor u geschikt is, neemt u dan contact op met de mantelzorgconsulent van Impuls. U kunt dit ook bespreken met een medewerker van Attenta.

Vrijwilliger van Impuls

Een vrijwilliger kan de zorg tijdelijk van u overnemen. Zodat u even op adem kunt komen. Wilt u kijken of deze mogelijkheid iets voor u is? Neem dan contact op met de mantelzorgconsulent van Impuls.

Logeerkring van MEE Drenthe

Logeerkring Drenthe koppelt thuiswonende kinderen, jongeren en (jong) volwassenen met een lichte beperking/aandoening, broertjes, zusjes en jonge mantelzorgers aan vrijwillige gastgezinnen. Het kan gaan om een (halve) dag of meerdere dagen per maand. Logeerkring Drenthe is er voor iedereen woonachtig in de provincie Drenthe die extra zorg en aandacht nodig heeft.  

Zorgverzekeraar

Om mantelzorgers te ondersteunen, zijn er vanuit de aanvullende zorgverzekering vergoedingsmogelijkheden voor:

  • vervangende mantelzorg
  • een mantelzorgmakelaar
  • mantelzorgcursussen

Uw zorgverzekeraar kan u vertellen welke mogelijkheden er voor u zijn.  

Kortdurend verblijf

Zijn er geen mogelijkheden zoals hierboven genoemd zijn? Dan is kortdurend verblijf misschien een mogelijkheid. Degene voor wie u zorgt, logeert dan enkele dagen bij een organisatie die de zorgtaken tijdelijk van u overneemt. De omvang van kortdurend verblijf is maximaal 14 x 24 uur per jaar. Over de mogelijkheid van kortdurend verblijf kunt u met één van onze medewerkers spreken.

© ATTENTA - SOCIAAL TEAM AA EN HUNZE