Direct naar de inhoud.

Visie & missie

Lettergrootte: AAA

Visie & missie

Wij denken mee met inwoners die vragen hebben over hun leven en over aanpassingen die zij daarin wensen of nodig hebben. Soms treffen we inwoners die de draad in het leven (tijdelijk) kwijt zijn, moeilijk bereikbaar zijn of inwoners (zowel volwassenen als kinderen) die te maken hebben met onveilige situaties. Dan zijn wij er om deze inwoners te ondersteunen en te versterken in hun eigen leven.  

Eigen kracht

We werken vanuit de behoeften van inwoners en vanuit hun kracht en mogelijkheden om zelf te komen tot gewenste en noodzakelijke aanpassingen in hun leven.
We geloven dat aanpassingen vanuit eigen kunnen en vanuit het eigen netwerk, het meest vruchtbaar zijn en het langst stand houden.
Als er andere aanvullende aanpassingen nodig zijn dan helpen wij de inwoner op weg. Daarbij werken we vanuit het principe: ‘zo licht, dichtbij en kort als mogelijk, zo zwaar en lang als nodig’. 

Inwoner centraal

We geven oprechte aandacht aan inwoners. Daarbij kijken we verder dan het probleem, de beperking of de ziekte. De inwoner staat centraal, met haar uitdagingen, behoeften en mogelijkheden op zowel fysiek, emotioneel, mentaal en sociaal gebied. Daarbij is er ook ruimte om te praten over kwaliteit van leven, zingeving en het kunnen meedoen in de maatschappij.

Zelfregie

Ook in complexe situaties zijn we erop gericht dat de inwoner maximaal de touwtjes over zijn eigen leven in handen houdt of weer terug in handen krijgt.
Daarvoor gaan we een samenwerkingsrelatie met de inwoner of het gezin aan en zoeken we samen naar de positieve krachten. Van daaruit maken we afspraken over de te nemen stappen voor een (meer) stabiele en/of veilige situatie.

Vindplaatsgericht

Onze kracht zit in het integraal en vindplaatsgericht werken. Door de brede expertise in ons eigen team en de expertise van andere organisaties, kunnen vragen van inwoners snel en adequaat worden opgepakt.
Wij proberen zoveel mogelijk daar te zijn waar inwoners komen. We vinden het belangrijk benaderbaar en bereikbaar te zijn.

Kernwaarden

We werken vanuit de volgende kernwaarden. Wij zijn:
–      professioneel èn lerend;
–      verbindend;
–      vertrouwend;
–      respectvol.
Deze kernwaarden geven aan wat belangrijk voor ons is, hoe we willen zijn en hoe we ons werk willen doen. Ze geven richting aan onze houding en zijn de bakens waaraan we ons gedrag toetsen.

© ATTENTA - SOCIAAL TEAM AA EN HUNZE