Direct naar de inhoud.

Klachten / Bezwaar

Lettergrootte: AAA

Klachten / Bezwaar

Klachten

Heeft u een klacht over de wijze waarop u bent behandeld door één van onze medewerkers? U kunt een klacht indienen bij Attenta. Onze klachtenfunctionaris gaat met u in gesprek en probeert samen met u tot een oplossing te komen. Hoe dit werkt leest u in de klachtenregeling . U kunt ook contact opnemen met de vertrouwenspersoon die kan adviseren en bemiddelen. Dit is gratis.

Bezwaar

Het kan gebeuren dat u en onze medewerker er samen niet uitkomen wat de beste hulp is in uw situatie. U bent het dan misschien niet eens met de verwijzing (beschikking). Dan kunt u bezwaar maken. Bij het maken van bezwaar kunt u de cliëntondersteuner of vertrouwenspersoon vragen om u te helpen.

U dient uw bezwaar schriftelijk in bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze. Dit moet u doen binnen zes weken na dagtekening van de beschikking. 

© ATTENTA - SOCIAAL TEAM AA EN HUNZE