Direct naar de inhoud.

WLZ

Lettergrootte: AAA

WLZ

Zorg via de Wet langdurige zorg (Wlz) krijgt u als u blijvend behoefte heeft aan 24 uur per dag zorg en/of permanent toezicht nodig hebt. Dan regelt de Wlz dat u zorg in een instelling krijgt. Maar u kunt deze zorg ook thuis krijgen.
Het kan dan gaan om de volgende vormen van zorg:
• verblijf in een instelling
• persoonlijke verzorging
• begeleiding
• verpleging
• behandeling
• vervoer van en naar dagbesteding en dagbehandeling.

Hoe kan ik deze zorg krijgen?

Om zorg vanuit de Wlz te krijgen, heeft u altijd een indicatiebesluit nodig. Hierin staat welke zorg u nodig heeft. U krijgt dit besluit van het CIZ. Hoe u een aanvraag voor zorg uit de Wlz kunt doen, hoe het CIZ een aanvraag beoordeelt en wat er daarna gebeurt, leest u hier.

Indicatie

Wanneer u een indicatie aanvraagt voor Wlz-zorg, kijkt het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) naar uw gezondheid en uw thuissituatie. Meer informatie over het doen van een aanvraag leest u hier.

© ATTENTA - SOCIAAL TEAM AA EN HUNZE