Direct naar de inhoud.

Medewerker sociaal team – Jeugd 28-32 uur

Lettergrootte: AAA

Wil jij graag in een organisatie werken waar iedereen zich snel thuis voelt? Die gelooft dat ieder mens uniek is en plezier en groei belangrijk vindt? Dan willen we jou graag ontmoeten bij een kopje koffie en een goed gesprek!  

Een veelzijdige en brede functie waarbij je soms met één adviesgesprek een gezin weer op weg helpt en bij een volgend gezin jaren als regievoerder betrokken blijft vanwege complexe problematiek. Daarbij is het altijd balanceren tussen oog houden voor de kracht van ieder mens en tegelijkertijd inschatten van veiligheidsrisico’s bij opgroeiende kinderen. 
Voorzieningen vanuit de Jeugdwet zetten we in wanneer dit uit ons onderzoek nodig blijkt.  
Je werkt daarin nauw samen met je naaste collega’s, onze gedragswetenschapper en andere partners in het veld zoals Veilig Thuis, huisartsen, Raad voor de Kinderbescherming, de gemeente, scholen, Impuls (de welzijnsorganisatie in Aa en Hunze die eerstelijnshulp biedt) etc.  
Bij Attenta werken we met integrale teams die zowel Jeugd- als Wmo meldingen oppakken. Een combinatie van expertise Jeugdwet en Wmo is dan ook mogelijk afhankelijk van je voorkeur, achtergrond en ontwikkelwensen. Voor ons is het geen harde eis, maar wel een pré als je ook affiniteit met Wmo hebt

 • Je bezoekt gezinnen thuis met als doel vraagverheldering en analyse van de ondersteuningsvraag waarbij je contact maakt met de kinderen en de opvoeders
 • Je versterkt eigen kracht en zelfregie door oog te hebben voor mogelijkheden en kwaliteiten van de inwoner, zijn of haar netwerk en wat voorliggend allemaal mogelijk is 
 • Je verleent geen hulp, maar organiseert en indiceert voorzieningen vanuit de Jeugdwet 
 • Je neemt daarbij beslissingen welke jeugdhulp het meest passend is en stelt in afstemming met het gezin een resultatenplan op met daarin de hulpvraag, oplossingen en de beoogde doelen. De beschikking wordt door de backoffice gemaakt op basis van jouw resultatenplan 
 • Je geeft informatie en advies aan gezinnen in het kader van opvoeden en opgroeien en wijst waar passend de weg naar voorliggende voorzieningen en voorzieningen in het kader van de Jeugdwet 
 • Je maakt veiligheid bespreekbaar en intervenieert indien nodig bij een crisissituatie. Dit kan een opschaling naar de Raad voor de Kinderbescherming inhouden of afstemming met Veilig Thuis Drenthe. 
 • Je blijft bij complexe zaken betrokken en toetst en evalueert regelmatig de kwaliteit van de zorg of voorzieningen en past dit indien nodig aan in samenwerking met de zorgaanbieder(s) 
 • Je bouwt en onderhoudt actief de relatie met Impuls, de welzijnsorganisatie van de gemeente Aa en Hunze en overige samenwerkingspartners zoals scholen, huisartsen, politie, GGZ, VTD, Raad voor de Kinderbescherming 
 • Je reflecteert, spart met collega’s en/of specialisten intern en extern en past jouw gedrag aan indien nodig of gewenst 
 • Een contract voor bepaalde tijd (1 jaar). Bij goed functioneren en ongewijzigde omstandigheden een contract voor onbepaalde tijd voor 28 tot 32 uur 
 • Salariëring in schaal 9 van de cao sociaal werk 
 • Een hele prettige en open werksfeer waarbij we samenwerken erg belangrijk vinden 
 • Een inwerk- en kennismakingsprogramma op maat, zodat je je snel thuis zult voelen 
 • Je krijgt volop kansen om je te ontwikkelen, zoals training, intervisie en coaching op maat. Verder hebben wij een kwaliteitsmedewerker, praktijkbegeleider en gedragswetenschapper waar je terecht kunt. We organiseren team overstijgende bijeenkomsten voor het onderhouden van je specialistische expertise 
 • Jaarlijkse ontwikkelgesprekken in plaats van beoordelingen met focus op je kwaliteiten en waar je blij van wordt 
 • Veel vrijheid bij het invullen van je werkzaamheden 
 • De mogelijkheid om je naast Jeugd ook te ontwikkelen op onderdelen van de Wmo wet 
 • Je hebt een afgeronde relevante Hbo-opleiding met SKJ-registratie (of kunt deze registratie in korte tijd verkrijgen)
 • Je hebt goede kennis van het snijvlak tussen passend onderwijs en de Jeugdwet 
 • Je werkt van nature vanuit gelijkwaardigheid en wijst vanuit verbinding de ander op eigen verantwoordelijkheden  
 • Je pakt zelf de regie wanneer de situatie dat nodig heeft
 • Je communiceert helder wat mensen van je kunnen verwachten in je rol en wat niet 
 • Je weet zelf ook op tijd hulp of feedback te vragen en vindt een gezonde balans tussen zelfzorg en taakverantwoordelijkheid 
 • Je hebt bij voorkeur affiniteit en ervaring met alle facetten van de Jeugd (waaronder regie op crisissen)  
 • Je weet je conclusies en doelen helder op papier te zetten 
 • Je hebt kennis van de Jeugdwet en overige relevante wet- en regelgeving (liefst ook Wmo) in het sociaal domein
 • Je hebt de beschikking over rijbewijs B en een auto 

Heb je vragen over de inhoud van de functie, over de procedure of wil je achterliggende documentatie ontvangen? Neem dan contact op met Liesbeth Tieland (06-13117794). Je motivatiebrief met curriculum vitae ontvangen wij graag vóór 17 juli via sollicitaties@stichtingattenta.nl. Vermeld als onderwerp in de mail ‘Sollicitatie SKJ’.  

Onze sollicitatiegesprekken worden ingepland in de periode 22 t/m 26 juli. 

© ATTENTA - SOCIAAL TEAM AA EN HUNZE