Direct naar de inhoud.

Persbericht: inwoners tevreden over de kwaliteit van Wmo-ondersteuning

Lettergrootte: AAA

Inwoners van de gemeente Aa en Hunze die in 2019 gebruik hebben gemaakt van een Wmo-voorziening (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) zijn tevreden over de kwaliteit van de ingezette ondersteuning. Dat blijkt uit het jaarlijkse cliënttevredenheidsonderzoek waarop ruim 250 inwoners hebben gereageerd.
Daarnaast zijn ze tevreden over het contact met de medewerkers van Stichting Attenta en hebben ze dit gesprek met gemiddeld een 8 beoordeeld.
Wethouder Co Lambert: “Inwoners die als cliënt te maken hebben gehad met een voorziening in het kader van de Wmo kunnen als geen ander aangeven hoe die voorziening voor hen heeft uitgepakt in de praktijk en hoe ze de ondersteuning hebben ervaren. Fijn om te zien dat inwoners tevreden zijn over de kwaliteit van de ondersteuning. Dat Attenta goed benaderbaar is en inwoners de gesprekken met Attenta als positief ervaren.”

Positief
Uit het onderzoek blijkt dat 85% van de ondervraagden vindt dat de ondersteuning die zij krijgt van goede kwaliteit is en dat deze ondersteuning past bij de hulpvraag. Ruim 80% van de ondervraagden is positief over het contact: ze wisten waar ze moesten zijn, werden snel geholpen en voelden zich serieus genomen. Door de geboden ondersteuning kunnen de meeste inwoners zich beter redden en ervaren ze meer kwaliteit van leven.

Jaarlijks onderzoek
De gemeente onderzoekt jaarlijks de ervaringen van de inwoners die gebruik maken van de Wmo. Steekproefsgewijs krijgen inwoners een uitnodiging om mee te doen aan het onderzoek. Het is belangrijk dat gemeenten onderzoek doen naar cliëntervaringen. De uitkomsten ondersteunen het verbeteren van de uitvoering van het beleid en dragen daarmee bij aan het realiseren van de beoogde effecten van het beleid. Het onderzoek is dit jaar uitgevoerd door ZorgfocuZ.

Continumeting
Vanaf 2020 is er een continumeting gestart. Bij de continumeting worden inwoners niet na afloop van een kalenderjaar steekproefsgewijs benaderd voor het ervaringsonderzoek, maar ieder kwartaal.

© ATTENTA - SOCIAAL TEAM AA EN HUNZE