Direct naar de inhoud.

Vacature: Directeur-bestuurder

Lettergrootte: AAA

Directeur-bestuurder

inspirerend en verbindend boegbeeld

Organisatie

Stichting Attenta is op 1 juli 2018 door de gemeente Aa en Hunze opgericht. Attenta bestaat uit circa 35 medewerkers, die werken in 4 gebiedsteams. Inwoners kunnen bij hen terecht voor hulp die zij nodig hebben in het dagelijks leven. Medewerkers zoeken mee naar passende oplossingen en indien nodig regelen zij de toegang tot de maatschappelijke voorzieningen in het kader van Wmo en Jeugdwet. Zij ondersteunen en versterken inwoners in hun regierol als hen dat zelf (tijdelijk) niet lukt. Attenta maakt gebruik van talenten van medewerkers. Ontwikkeling en groei worden daarbij gestimuleerd vanuit een open leer- en aanspreekcultuur. Kernwaarden van Attenta zijn: professioneel en lerend, verbindend, vertrouwend en respectvol.

De jonge organisatie is klaar voor de volgende fase van doorontwikkeling waarbij ingerichte (werk)processen door medewerkers doorleefd en verder geoptimaliseerd dienen te worden. Het is zaak dat met bestaande middelen verder vorm wordt gegeven aan de organisatie waarin medewerkers blijvend met plezier werken. Attenta vertaalt de driejarige opdracht van de gemeente naar een heldere strategie en dienstverlening.  

Daarvan wil jij toch de nieuwe Directeur-bestuurder zijn!

Functieomschrijving

Van de nieuwe Directeur-bestuurder wordt verwacht dat hij of zij betrokken is bij de inhoud en medewerkers betrekt bij het vertalen van doelen naar werkprocessen en houding en gedrag. Daarnaast wordt van de Directeur-bestuurder gevraagd een sparringpartner te zijn voor de diverse stakeholders en met hen een blijvend goede en professionele werkrelatie te onderhouden.

Waar ga je als nieuwe Directeur-bestuurder mee aan de slag?

 • Je geeft dagelijks leiding aan en bent eindverantwoordelijk voor de gehele organisatie;
 • Je weet de relatie met de diverse stakeholders te verstevigen vanuit een scherpe,  strategische blik met een goed ontwikkeld bestuurlijk gevoel;
 • Je bent eindverantwoorderlijk voor het strategische en financiële beleid, inclusief de continuïteit van dienstverlening;
 • Je zorgt voor de verdere ontwikkeling van de zelfstandigheid van de teams vanuit een lerende cultuur;
 • Je zoekt actief naar kansen en mogelijkheden voor innovatie van de dienstverlening en het slimmer inrichten van werkprocessen om meer tijd en aandacht te kunnen besteden aan de primaire activiteiten van de organisatie;
 • Je signaleert maatschappelijke ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein en je zoekt actief naar kansen en mogelijkheden voor innovatie van de dienstverlening;
 • Je vertaalt doelen en opdrachten van de gemeente naar concrete producten en diensten;
 • Je creëert zowel intern als bij ketenpartners en andere stakeholders draagvlak en betrokkenheid bij de diensten die Attenta biedt aan de inwoners van de gemeente Aa en Hunze;
 • Je treedt op als bestuurder in de zin van de WOR;
 • Je legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht over het gevoerde beleid, de voortgang en de ontwikkelingen binnen de organisatie.

Functie-eisen

Wat breng je als nieuwe Directeur-bestuurder mee?

 • Aantoonbaar WO werk- en denkniveau en ruime managementervaring met het (door)ontwikkelen van een organisatie bij voorkeur opgedaan in het Sociaal Domein;
 • Een resultaatgerichte stijl van leidinggeven die richting geeft en recht doet aan het werk van de professional;
 • Daadkracht, besluitvaardigheid en overtuigingskracht;
 • Op de hoogte zijn van relevante ontwikkelingen en trends binnen de politiek, het Sociaal Domein en de samenleving;
 • Affiniteit met sociaal ondernemerschap en een relevant netwerk;
 • Gewend om op strategisch en tactisch niveau te denken en acteren;
 • Aansluiten en betrokken bij de inwoners van de gemeente Aa en Hunze;
 • Uitstekende vaardigheden op het gebied van communicatie en samenwerking;
 • Denken in kansen en mogelijkheden.

Condities en inschaling

Het betreft een functie voor 24 uur per week met als standplaats Gieten en een dienstverband van 1 jaar met de intentie tot een vast dienstverband. De functie wordt gewaardeerd conform CAO Sociaal Werk schaal 13 / L3.

Interesse?

Ben je enthousiast geworden en wil je meer informatie over de vacature of procedure, dan kun je direct contact opnemen met Ulrik Rudolphy (Consultant Inextern) via ulrik@inextern.nl of 06-34489554. Wil je gelijk solliciteren? Upload dan jouw CV en motivatiebrief via de volgende link: https://www.inextern.nl/vacatures/directeur-bestuurder/. De procedure wordt exclusief begeleid door Inextern.

© ATTENTA - SOCIAAL TEAM AA EN HUNZE